Fue Saç Ekim Tekniği

FUE (Folliculer Unit Extraction) SAÇ EKİM TEKNİĞİ 

FUE tekniği, saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir.
FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler (graftler) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. FUT’ta ve FUE’de sadece saç köklerini alma yöntemleri farklıdır. Alınan saç köklerinin yeni yerlerine yerleştirilip ekilmesi tamamen aynıdır. Sonuç açısından kliniğimizde uyguladığımız FUT ve FUE yöntemleri arasında bir fark yoktur.

FUE (Foliculer Unit Extaction)’nin Seçilmesi Gereken Durumlar :

* Operasyondan sonra zaman zaman başın tamamı traş edilmek isteniyorsa FUE tedavisi uygundur.

* Ekilecek olan bölge küçükse FUE tercih edilebilir.

* Sadece şakak açıklığı bulunan kimselerde veya yanık ve iz tedavisinde FUE uygun bir yöntemdir.

* Saç alınacak olan bölgede yeterli kök bulunmuyorsa FUE yöntemi verici kök alanını önemli ölçüde genişletir. Özellikle nakil işlemi için vücudun diğer bölgelerinden de kök alabilme olanağı köklerin sayısını büyük ölçüde arttırır.
* Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek hastalar geniş skar geliştirme eğiliminde olduklarından FUE tercih edilir.
* Sakal, bıyık ve kaş ekiminde etkili bir yöntemdir.

FUE İşleminin Aşamaları :

FUE metodu öncesi yapılacak test ile kişilerin bu metod ile saç ekimine uygun olup olmadıkları tespit edilebilir.
* Önce ense saçlarının traş edilmesi ile başlanır. FUT yönteminde saçların kısa kesilmesi gerekmemektedir. Diğer yönteme göre daha geniş bir alan hazırlanması gerekir.  Traşınız hastanemizde bizim tarafımızdan hijyenik olarak yapılır.

* Köklerin alınacağı bölgeye en ince uçlarla lokal anestezi yapılır. Saç alımı esnasında ağrı veya acı duymazsınız.  Uyuşturulduktan sonra 0.9-1 mm çapındaki çok ince iğnelerle köklere tek tek girilerek çıkarılır.

* Alınacak saç kökleri micro motor ile tek tek toplanmaya başlanır. Graft sayınızın tek tek toplanıp minimum 2500-3200 graft olması saç teli olarak 6250-8000 saç teli olması hedeflenir. Yüksek sayıda graft hedeflendiği için işlem 8-9 saat sürmektedir. Toplanan kökler özel solüsyonlarla muhafaza edilir. İstenen graft sayısı tamamlanıncaya kadar yukarıdaki işlemler bazen 2 gün arayla tekrarlanır.

*Bundan sonraki aşamalar FUT yöntemiyle aynıdır.

Özellikle cerrahi işlemden çekinen insanlar açısından da tercih edilen bir metod olmakla birlikte dezavantajları da olan bir yöntemdir.

HER TÜRLÜ SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN :

TELEFON  : 0544 340 61 94

ADRES        : ANTALYA-MERKEZ

E-MAIL        :  bilgi@sacekimantalya.com