Yasal Uyarı

“12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik gereğince, Danıştay’ın 10. Dairesinin almış olduğu karar ile güzellik merkezlerinde, saç ekim uygulamaları dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştur. Bundan sonra Saç ekimi (Restorasyonu) uygulamaları, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında cerrahi müdahale birimi bulunan merkezlerde ve hastanelerde yapılabilecektir. ”

Madde 16 :
“Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz. Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir. Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.”